ARKIBYGG_AB

Byggservice och Totalentreprenad

Elinstallation

Elinstallation utgör en fundamentell och nödvändig aspekt av elektriska system i byggnader och hem. Syftet är att skapa en välplanerad och sammanhängande elektrisk struktu för att garantera en trygg och effektiv användning av el. Således kräver denna process inte bara teknisk skicklighet utan också noggrann planering och överensstämmelse med säkerhetsstandarder och byggnadsbestämmelser.

Inledningsvis inbegriper elinstallationer en detaljerad planeringsfas, där en kvalificierad elektriker utvärderar behoven och kraven för byggnaden. Som resultat får vi en elektrisk layout som exakt bestämmer placeringen av eluttag, brytare, belysningsarmaturer och andra elektriska enheter. Anpassning till säkerhetsföreskrifter är avgörande för att säkerställa en korrekt och tillförlitlig elinstallation.

Själva installationsprocessen involverar dragningsarbeten av elledningar och kablar genom olika strukturer såsom väggar, tak och golv. För att skydda ledningarna och minimera skaderisken, används vanligtvis rör eller kanaler. Elektriker måste agera med försiktighet och precision för att undvika skador på ledningarna och för att undvika ströningar i befintliga strukturer.

Därefter sker anslutningen till eluttag, brytare och andra elektriska apparater. Detta inkluderar installation av säkringar eller strömbrytare för att skydda systemet mot överbelastning och kortslutning. Dessutom är installationen av jordfelsbrytare nödvändig för att minimera risken för elektriska stötar och för att förhindra farliga situationer.

Elinstallation är en specialiserad uppgift som kräver hör kompetens och erfarenhet i syfte att utföras korrekt. Att anlita en auktoriserad och erfaren elektriker är definitivt nödvändigt för att säkerställa att installationen är säker, effektiv och överensstämmer med gällande normer och föreskrifter. Med en professionell elektrikers expertis kan du tryggt skapa en elektrisk miljö som möter de högsta standarderna av säkerhet och funktionalitet.

ARKIBYGG AB, som auktoriserade medlemar i Elsäkerhetsverket, är dedikerade till säkerhet, effektivitet och funktionalitet.

Installationstjänster inom:

 • Elinstallation
 • Elcentral 
 • Belysningssystem
 • Multimediasystem
 • Spisar och maskiner i industrimiljö.
 • Solceller system
 • Säkerhetssystem
 • Telesystem
 • Värme, kyla och ventilation
 • Hissar,  rulltrappor och portar
 • Laddbox installation